Hoe Ouderen App kwetsbare patiënten ontspannende content biedt tijdens hun verblijf bij St. Antonius Ziekenhuis

Het inzetten van de BeagleBoxx Bedside oplossing van Brightfish in het St. Antonius ziekenhuis biedt oudere patiënten ondersteuning in het geven van positieve prikkels door middel van diverse content op de Ouderen App.

Over de samenwerking

De combinatie van de stijgende zorgvraag en het minder hard stijgende aanbod van personeel zet zorgverleners in een uitdagende positie. De tijd van verpleegkundigen om de patiënten te verzorgen wordt steeds kostbaarder, waardoor er minder ruimte is voor aanvullende activiteiten.  

We willen patiënten afleiding geven, maar we hebben als zorgverleners niet altijd de ruimte om voldoende activiteiten aan te bieden.” 

Linda Eikelenboom-van Os en Marlieke van der Ham

Regieverpleegkundige Linda Eikelenboom – van Os is al 12 jaar werkzaam op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Linda is samen met Marlieke van der Ham voorzitter van het expertteam van kwetsbare ouderen. Door middel van projecten of klinische lessen verbeteren zij samen met de medeverpleegkundigen de zorg voor ouderen. Voor een nieuw project hebben zij Brightfish benaderd om een interventie te ontwikkelen voor kwetsbare patiënten en sinds september 2022 zijn ze gestart met een pilot. Over de aanleiding van de samenwerking met Brightfish vertelt Linda het volgende: 

“Ongeveer 2 jaar geleden zijn we via onze teamleider in contact gekomen met de Hogeschool van Utrecht. Studenten van de opleidingen ICT en CMD hebben onderzoek gedaan naar een app voor ouderen die zich richt op structuur, vermaak en het aansturen van prikkels aan de ouderen. Wij waren erg enthousiast over dit onderzoek en hebben daarom besloten om te gaan werken met de BeagleBoxxBedside oplossing van Brightfish. Dit is een iPad met een speciaal ontwikkelde app voor de patiënten op onze afdeling, genaamd de St. Antonius Ouderen app.”  

Linda Eikelenboom-van Os

De uitdaging

Op de afdeling Interne Geneeskunde liggen patiënten vaak dagen of zelfs weken in het ziekenhuis. Ze bewegen voornamelijk van stoel naar bed en zien vooral het witte plafond en de muren om zich heen. Patiënten krijgen weinig prikkels en kunnen hun energie niet kwijt. Voornamelijk patiënten met (beginnend) delier (plotselinge verwardheid) ervaren soms dat ze ergens heen moeten en willen gaan. Ze kunnen daardoor gaan dwalen en rondlopen, wat zich uit in onrust op de afdeling. 

Linda vertelt dat oriëntatie en structuur voor patiënten op deze afdeling cruciaal is. Daarnaast kan afleiding in de vorm van ontspanning en herkenning ervoor zorgen dat de patiënt zich veiliger voelt. De afdeling heeft interventies ingezet om de patiënt te vermaken, zoals het gebruiken van een map met foto’s, kleurplaten of spelletjes. Echter, er is weinig tijd om als verpleegkundige deze activiteiten samen met de patiënt uit te voeren of ze te overtuigen om zelf hiermee aan de slag te gaan. Dit resulteert in patiënten die onvoldoende positief geprikkeld worden.  

“Als patiënten mentaal of fysiek voldoende uitgedaagd worden, hebben zij een betere nachtrust. Dit kunnen we niet behalen als patiënten alleen op een kamer zitten en te weinig prikkels ontvangen. Deze cirkel willen we doorbreken.

Linda Eikelenboom-van Os

De oplossing

Naar aanleiding van bovengenoemde uitdaging heeft het team van Brightfish een speciale app ontwikkeld voor de afdeling, genaamd de ‘St. Antonius Ouderen app’. Deze app biedt content dat aansluit op behoefte van deze doelgroep. De St. Antonius Ouderen app bestaat uit de volgende functionaliteiten:  

Entertainment 

 • 19 filmpjes van vroeger, zoals het verkeer in 1972, over Schiphol in 1959 en Utrecht in 1970 
 • Foto’s van vroeger van de Nederlandse plaatsen Woerden, Vreeswijk, Nieuwegein, Veenendaal, Utrecht en Tiel, waar veel van de patiënten wonen of hebben gewoond 
 • Lokaal nieuws en landelijk nieuws 
 • Radio 
 • Moderne foto’s 
 • Puzzels, zoals Sudoku, woordzoekers en dammen 
 • Internet 
 • YouTube 

Diensten 

 • Muziek geselecteerd als afleiding voor pijn, zoals ontspanningsmuziek of meditatie 
 • Beeldbellen, zodat de patiënt gemakkelijk met het thuisfront in contact kan komen 
 • Religieuze teksten 
 • Het weerbericht 
 • Notities, zodat de patiënt aantekeningen kan maken 
 • Routeplanner 
 • Vertaler, zoals Say Hi 
 • Uw mening, hier kan de patiënt feedback geven over de St. Antonius Ouderen app 

De impact

Linda ervaart dat de St. Antonius Ouderen app een positieve impact heeft op patiënten. Zo vertelt ze over een patiënt die erg onrustig was waarbij het moeilijk was een activiteit aan te bieden. Een verpleegkundige heeft toen via de St. Antonius Ouderen app rustgevende muziek opgezet. De patiënt kalmeerde en bleef rustig aan tafel zitten, luisterend naar de muziek.  

Een ander voorbeeld ging over een patiënt die erg kon genieten van de filmpjes en foto’s van vroeger. Deze patiënt zat uitgebreid door de app te kijken wat hem erg vermaakte.  

Deze impact, groot of klein, levert niet alleen de patiënten maar ook de verpleegkundigen winst op. Het biedt patiënten afleiding en geruststelling waardoor er meer tijd vrijkomt voor andere zorg.  

“Als we merken dat een patiënt rustiger wordt door de Ouderen app of er plezier aan heeft, dan is het voor ons al een succes. Het is mooi om het doel te behalen dat de patiënten lichamelijk en geestelijk rustiger zijn, de Ouderen app draagt hieraan bij.” 

Linda Eikelenboom-van Os

Het inzetten van de BeagleBoxx Bedside oplossing van Brightfish in het St. Antonius ziekenhuis biedt oudere patiënten ondersteuning in het geven van positieve prikkels. Door binnen de St. Antonius Ouderen app diverse content te tonen die gericht is op deze patiënten hebben ze meer afleiding, waardoor het St. Antonius ziekenhuis een rustiger en aangenamer verblijf kan creëren.  


Neem contact op en ontdek hoe de oplossingen van Brightfish u kunnen helpen