Maak uw patiëntgegevens doelmatig en meervoudig inzetbaar met Insight

Maak gegevens die zijn vastgelegd via onze CarePath- en Bedside-oplossingen relevant voor uw artsen wanneer zij in contact komen met patiënten.

Met onze Insight-oplossing kunt u:

Bouw inzichtelijke dashboards die vanuit uw EMR systeem geopend kunnen worden om te begrijpen wat relevant is voor een bepaalde patiënt.

Creëer een praktisch toepasbaar patiëntenoverzicht door gegevens die door de patiënt zijn gerapporteerd te combineren met aanvullende gegevens uit andere systemen in uw ziekenhuis.

Structureer, organiseer en extraheer uw kwaliteitsdata, en gebruik deze voor uw projecten met derden – van eigen interne data-analyse tot het geautomatiseerde bijdragen aan (inter)nationale benchmarks of kwaliteitsregisters.

Hoe werkt Insight in de praktijk?

Het Insight-dashboard is op drie verschillende niveaus geconfigureerd.

Behandelkamer Dashboards: Het belangrijkste analyseniveau is het individuele patiëntendossier, bedoeld om de besprekingen in de behandelkamer te ondersteunen. Een patiëntgerichte overzichtspagina geeft een algemeen beeld van de kwaliteit van leven. Feedback van patiënten wordt gedocumenteerd in gedetailleerde pagina’s die de scores per vragenlijst of domein behandelen. Dit stelt medische professionals in staat hun patiënten beter te begrijpen en de patiëntenzorg en -behandeling te verbeteren. 

Quality Manager Dashboards: Op afdelings-, specialisme- of ziektegroepniveau geeft een Quality Manager dashboard inzicht in groepen patiënten en hun uitkomsten door de tijd heen (gemiddelden, standaarddeviaties en trends). Het doel van deze dashboards is om discussies te bevorderen over het leveren van doelmatige gezondheidszorg.

Registry Manager Dashboards De Registry Manager is een algemene beschrijving van de persoon of functie die uitnodigingen, responspercentages en andere onderwerpen in verband met de dataverzameling beheert. Dit dashboard is bedoeld om deze rol te ondersteunen in het dagelijke werk.

Klaar om uw klinische processen te voorzien van uitkomstgerichte inzichten met Insight?