Hoe kan ik mijn patiënten op afstand monitoren, betrekken en voorlichten?

Verstrek digitale patiënt voorlichting, genereer inzichten via relevante vragenlijsten over de kwaliteit van leven en integreer wearables voor monitoring op afstand.

Onze eHealth solution betrek patienten op afstand bij het zorgproces via onze CarePath app

Brightfish eHealth stelt patiënten in staat om op een gebruiksvriendelijke en veilige manier gegevens te bekijken die zijn opgeslagen in uw bestaande legacy-systemen, te rapporteren over hun dagelijkse kwaliteit van leven, wearables-gegevens over te dragen naar uw EMR en nog veel meer. Ons CarePath-platform is beschikbaar op Android, Apple en via de browser om zo de patiënten op een comfortabele wijze thuis inzicht te geven in hun persoonlijke gezondheidszorggegevens, om hen in te lichten wanneer het tijd is om een vragenlijst in te vullen (bijvoorbeeld PROM’s) of om gezondheidsgerelateerde gegevens op te halen die via wearables zijn verzameld.

Introduceer de Brightfish eHealth-oplossing in uw klinische proces om digitale zorgpaden, remote monitoring, symptoom dagboekjes en realtime feedback aan de patiënt te realiseren

Digitale zorgpaden

Het systeem is volledig op maat te configureren naar wens van de klant: digitale paden met automatische PRO-tracks, informatie over de afspraken, educatieve content en praktische informatie voor patiënten over de vervolgstappen van het behandelingsplan.

Remote monitoring

Vraag patiënten om na ontslag uit het ziekenhuis dagelijks een logboek bij te houden van hun symptomen, zoals pijn, jeuk, vermoeidheid, enz. Wearables kunnen extra informatie verzamelen over de fysieke toestand van de patiënt. Indien van toepassing kunnen PRO’s aan de mix worden toegevoegd.

Real-time feedback:

Patiënten ontvangen op vaste tijden meldingen met specifieke inhoud om een maximale naleving van de gegevensverzameling te garanderen.
Feedbackgrafieken bieden patiëntvriendelijke inzichten in hun hersteltraject.
Waar mogelijk kunnen nationale referentiegegevenssets worden toegevoegd om relevante context te bieden.


Thuis de patiënt erbij betrekken

Breidt uw EPD-systeemlandschap uit tot in de woonkamer van de patient. Zodat zij hun laboresultaten, verslaglegging van de artsen of hun behandelingsplan comfortabel vanuit thuis kunnen raadplegen. Met het eHealth-portaal van Brightfish kunnen patiënten op een veilige manier gegevens uit het bestaande EPD bekijken. Toegang vereist twee-factor authenticatie of TVS-authenticatie (waaronder DigID) en kan alleen worden geactiveerd nadat patiënten zich hebben geïdentificeerd bij de zorgverlener. Ziekenhuizen en klinieken hebben volledige controle over welke informatiecategorieën ze willen delen op Brightfish eHealth.


Zet wearables in voor remote monitoring van uw patienten, ter ondersteuning en bevordering van een gezonde leefstijl

Wearables, ResearchKit, Quantified Self, HealthKit – deze ontwikkelingen hebben smartphones van patiënten veranderd in medische datahubs.

Neem die gegevens op in uw EPD, waar artsen ze kunnen bekijken in de context van bijvoorbeeld labresultaten en radiologieverslagen.

Met Brightfish eHealth en EMR liggen deze mogelijkheden nu binnen het bereik van elke zorgorganisatie.

Dynamische dashboards voor de behandelkamer – indien nodig geïntegreerd in het lokale EMR – zorgen ervoor dat het behandelteam op de hoogte kan blijven van alle gegevens

Neem contact op en ontdek hoe de oplossingen van Brightfish u kunnen helpen