Algemene informatie over de DCPR

Wat is DCPR

DCPR staat voor Dutch Cataract PROM Registry. Deze PROM (Patient Reported Outcome Measure) meet de uitkomsten van staaroperaties volgens de patiënt zelf. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van collega’s, zoals die door de patiënt beleefd wordt. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De DCPR is opgericht door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Wat doet DCPR

De DCPR maakt de verandering in kwaliteit van leven van patiënten die staaroperaties hebben ondergaan inzichtelijk. De patiënten rapporteren over hun ervaren levenskwaliteit voordat zij worden geopereerd, en 3 maanden na de operatie. De resultaten worden in een benchmark gerapporteerd. Deze audit maakt het mogelijk dat veranderingen in de kwaliteit van leven zichtbaar worden en dat klinieken de invloed van hun staaroperaties op de kwaliteit van leven van patiënten kunnen vergelijken met die van andere klinieken. Het systeem wijst oogartsen op eventuele verbeterpunten, zodat zij hiermee aan de slag kunnen gaan. Het NOG faciliteert daarbij en monitort de verbeteringen.


Voor patient

U bent per brief gevraagd om online een aantal vragen te beantwoorden, omdat u een staaroperatie zult ondergaan of hebt gehad. Met deze informatie kunnen artsen de kwaliteit van hun zorg zo mogelijk verder verbeteren. Daarvan kunnen u en andere patiënten profiteren.

U heeft hiervoor een brief meegekregen met een weblink van uw zorginstelling. U kunt de vragenlijst online invullen vanaf elke PC, laptop, tablet of smartphone met een gangbare browser. Meestal kunt u de vragenlijst ook in de kliniek zelf invullen. Drie maanden na de operatie ontvangt u een nieuwe vragenlijst per e-mail, zodat de kliniek kan zien of de staaroperatie het gewenste effect heeft gehad.

Bent u de brief kwijt? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

De link werkt niet. Wat nu?

Selecteer dan hier onder uw ziekenhuis en open vervolgens de registratiepagina.

Ik heb geen patientennummer

U kunt uw patientennummer terugvinden op één van de brieven van het ziekenhuis. Kunt u het niet vinden? Dan is ons advies om contact op te nemen met het ziekenhuis of de kliniek. 


Voor zorgverlener

1.1 Organisatie

De DCPR kent een bestuur en een stuurgroep die zich buigt over de inhoud van de PROM, de redactie van de jaarrapportage verzorgt en aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek beoordeelt. Zie onder de kopjes ‘bestuur’ en ‘stuurgroep’ de namen van de leden.

1.2 Bestuur

Het bestuur van de DCPR is in handen van het NOG bestuur. Een actueel overzicht van het NOG bestuur kunt u vinden op: http://www.oogheelkunde.org

1.3 Stuurgroep

  • Dr. N.J. (Nic) Reus
  • Dr. M.V. (Maurits) Joosse
  • Drs. A.J.W. (Anthony) Raijmakers
  • Mw. Drs. C.B.J. (Corina) Moerland

Voor vragen of het aanmelden van uw kliniek bij de DCPR, kunt u contact opnemen met de servicedesk: servicedesk@brightfish.com

Wachtwoord vergeten?

Neem dan contact op met servicedesk@brightfish.com