Over DCPR & Brightfish

Deelnemende patiënten

1.1 Invullen van vragenlijsten

U bent per brief gevraagd om online een aantal vragen te beantwoorden, omdat u een staaroperatie zult ondergaan of hebt gehad. Met deze informatie kunnen artsen de kwaliteit van hun zorg zo mogelijk verder verbeteren. Daarvan kunnen u en andere patiënten profiteren.

U heeft hiervoor per brief meegekregen met een weblink van uw zorginstelling. U kunt de vragenlijst online invullen vanaf elke PC, laptop, tablet of smartphone met een gangbare browser. Meestal kunt u de vragenlijst ook in de kliniek zelf invullen. 3 maanden na de operatie ontvangt u een nieuwe vragenlijst per e-mail, zodat de kliniek kan zien of de staaroperatie het gewenste effect heeft gehad.

Bent u de brief kwijt? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

1.2 Vragen & problemen

Voor vragen over de inhoud van uw vragenlijst, het ontvangen van een nieuwe brief of de reden van de vragenlijsten, verwijzen wij u graag naar uw ziekenhuis of kliniek.

Voor technische vragen of technische problemen bij het invullen van de vragenlijst, kunt u contact opnemen met de servicedesk van Brightfish:

Telefonisch: 088-00 456 00 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Per e-mail servicedesk@brightfish.nl

Algemene informatie over de DCPR

2.1 Wat is DCPR

DCPR staat voor Dutch Cataract PROM Registry. Deze PROM (Patient Reported Outcome Measure) meet de uitkomsten van staaroperaties volgens de patiënt zelf. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van collega’s, zoals die door de patiënt beleefd wordt. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De DCPR is opgericht door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

2.2 Wat doet DCPR

De DCPR maakt de verandering in kwaliteit van leven van patiënten die staaroperaties hebben ondergaan inzichtelijk. De patiënten rapporteren over hun ervaren levenskwaliteit voordat zij worden geopereerd, en 3 maanden na de operatie. De resultaten worden in een benchmark gerapporteerd. Deze audit maakt het mogelijk dat veranderingen in de kwaliteit van leven zichtbaar worden en dat klinieken de invloed van hun staaroperaties op de kwaliteit van leven van patiënten kunnen vergelijken met die van andere klinieken. Het systeem wijst oogartsen op eventuele verbeterpunten, zodat zij hiermee aan de slag kunnen gaan. Het NOG faciliteert daarbij en monitort de verbeteringen.

2.3 Organisatie

De DCPR kent een bestuur en een stuurgroep die zich buigt over de inhoud van de PROM, de redactie van de jaarrapportage verzorgt en aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek beoordeelt. Zie onder de kopjes ‘bestuur’ en ‘stuurgroep’ de namen van de leden.

2.3.1 Bestuur

Het bestuur van de DCPR is in handen van het NOG bestuur. Een actueel overzicht van het NOG bestuur kunt u vinden op: http://www.oogheelkunde.org/bestuur-en-bureau

2.3.2 Stuurgroep

Dr. N.J. (Nic) Reus

Dr. M.V. (Maurits) Joosse

Drs. A.J.W. (Anthony) Raijmakers

Mw. Drs. C.B.J. (Corina) Moerland

Deelnemende klinieken

3.1 Aanmelden of vragen

Voor vragen of het aanmelden van uw kliniek bij de DCPR, kunt u contact opnemen met de servicedesk:

  • Telefonisch: 088-00 456 00 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
  • Per e-mail servicedesk@brightfish.nl

3.2 Invoer gegevens

Patiënten beantwoorden online een aantal vragen (CatQuest 9SF vragenlijst) voorafgaand aan de operatie en 3 maanden na de operatie.

Inclusie:

Alle cataractoperaties bij patiënten van 18 jaar of ouder die zelfstandig de vragen kunnen begrijpen

Exclusie:

Cataractoperaties bij patiënten onder de 18 of patiënten die de vragen niet zelfstandig kunnen begrijpen

3.3 MijnDCPR

U kunt inloggen op de rapportage pagina: “mijnDCPR” via onderstaande link:

Link mijnDCPR


3.3.1 Rapportages

Op mijnDCPR zijn een indicatoren- en basisrapportage beschikbaar. De indicatoren rapportage geeft inzicht in het aantal ingevulde pre- en postoperatieve vragenlijsten. Daarnaast biedt de basisrapportage op geaggregeerd niveau inzicht in patiëntkenmerken en gegeven antwoorden per vraag.

3.3.2 Vragen?

Wanneer u vragen heeft over de rapportages of een inlog account wilt hebben voor mijnDCPR kunt u contact opnemen met de Servicedesk servicedesk@brightfish.nl